Policy matchdräkt

Blåvitt är blåvitt.
IFK Göteborgs matchtröja är blåvitrandig. Och ska tydligt uppfattas som sådan både fram- och bakifrån.
Detta dokument finns till för att säkerställa att IFK Göteborg förblir blåvitrandiga. Förblir Blåvitt.

1904, vid ett av IFK Göteborgs första styrelsemöten på Café Olivedal beslutades att föreningen ska spela i blåvitrandiga matchtröjor. 1910 ställde vi för första gången upp i det randiga hemmastället som sedan dess har definierat oss på planen. Klubbmärket har suttit på hemmaställets bröst sedan 1973.

Detta dokument finns till för att säkerställa att IFK Göteborg förblir blåvitrandigt. Förblir Blåvitt.

Arbetsgruppen som har tagit fram dessa riktlinjer ser det som en stor ära och förstår vikten av detta dokument. Därför har gruppen bortsett från egna åsikter och lutat sig mot historien och vårt klubbmärke. Tanken är att matchdräkten ska följa med sin nutid men alltid bottna i historien.

Hemmastället har sedan 1910 varit blåvitrandigt. Huvudfärgen på krage, shorts och strumpor har varierat men oftare varit blå än vit. Antalet ränder över torson har som minst varit fem och som flest elva. Med ytterst få undantag har de blå och vita ränderna varit lika breda.

IFK:s bortaställ har genom historien ofta varit vitt med blå detaljer. Även blå och lejongula ställ har förekommit. Från och med åren med ICA som största sponsor har också röda ställ varit återkommande. Svarta ställ har förekommit en handfull gånger och färger som grå, lila, rosa och orange vid enstaka tillfällen. Flera av dessa ställ har haft blå och vita detaljer.

Hemmaställ

IFK Göteborgs matchtröja är blåvitrandig. Och ska tydligt uppfattas sådan både fram- och bakifrån.

  • Blå och vita ränder ska vara lika breda, lodräta och i en bredd som ger mellan 7-9 ränder över torson.
  • Att ränderna är tydliga är av högsta vikt och dessa ska inte förvanskas grafiskt genom till exempel gradient.
  • Att ränderna är tydliga är av högsta vikt och dessa ska i minsta mån förvanskas genom reklam.
  • IFK Göteborgs matchdräkt är blåvit och ska i möjligaste mån förbli så. Bara i exeptionella fall kan “magsponsorns” eller matchdräktsleverantörens (här borde i sådana fall lejongul prioriteras) logotyp avvika. Det är av yttersta vikt att dessa harmoniserar med tröjans design i helhet.
  • Finns absolut behov av en accentfärg ska emblemets lejongula färg användas.
  • Shorts samt strumpor ska vara blåvita men övervägande blå.
  • IFK Göteborg ska alltid (hemma som borta) spela i hemmastället om inte regelverket tvingar till annat.

Bortaställ

Bortaställets färger ska i första hand tas från föreningens klubbmärke. Undantag kan ske i särskilda fall men då är det viktigt att klubbmärkets färger ändå är representerade samt att stället inte påminner för mycket om konkurrerande klubbars.

Tredjeställ

Även här bör klubbmärkets färger vara prioriterade men stället kan vara färgsatt utifrån klubbens/matchdräktsleverantörens önskemål. Föreningens tredjeställ ska huvudsakligen användas då regelverk gör det omöjligt att spela i hemma- eller bortastället.

Specialställ

Föreningen kan tillsammans med matchdräktsleverantören designa unika matchdräkter för spel under försäsong eller Europaspel. Dessa matchdräkter ska dock alltid följa samma riktlinjer som ordinarie ställ.

IFK-blå och Lejongul

Efter gedigen forskning i historiska matchställ och analys av dess färger har IFK-blå och Lejongul fastställts enligt:
IFK-blå: Pantone 7687C, C95M73Y0B0, R35 G75 B154 (sRGB), HEX #234B9A
Lejongul: Pantone 7548C, C0M27Y100B0, R252 G189 B50 (sRGB), HEX #FCBD00

Bakgrund policydokumentet
Inlägg från IFK Göteborgs styrelse vid årsmötet 2018: Denna skrivelse är utfallet av arbetet som genomförts av den grupp som utsågs vid föregående årsmöte. IFK Göteborg Fotbolls styrelse ställer sig helt bakom skrivelsen och ser att den kommer att utgöra ett utmärkt policy- och riktningsdokument vad gäller matchdräkten. Styrelsen uppskattar det utförda arbetet och dess resultat hittills — och välkomnar också det fortsatta arbete som nu tar vid. Det visar på stort engagemang, kunskap och en djup kärlek till föreningen. 

Arbetsgrupp: Andreas Johansson, Daniel Skarp, Gustav Hessfelt, Gustaf Rönneklev, Jakob de Tobon