Gamla Kamrater anno 1925

Gamla Kamrater är en anrik förening som bildades 1925 med syfte att stödja moderföreningen IFK Göteborg.

Gamla Kamrater vårdar och slår vakt om IFK Göteborgs historia och grundläggande värderingar. Medlemmarna är gamla spelare, ledare och funktionärer eller personer som aktivt stöttat föreningen. För att kunna väljas in i Gamla Kamrater behöver du varit medlem i IFK Göteborg i minst 15 år och fyllt 40 år. Du måste även föreslås för inval.

Gamla Kamrater har för närvarande cirka 150 medlemmar, som träffas på ett möte på våren och ett årsmöte på hösten. Utöver detta arrangeras även ett antal medlemsaktiviteter.

Gamla Kamrater leds av en styrelse som består av:
Ordförande: Tage Christoffersson.
Sekreterare: Ralph Öberg.
Kassör: Kenneth Dahlén.
Klubbmästare: Lennart Wallin.
Ledamöter: Bertil Hultin, Donald Niklasson, Björn Nordqvist, Paul-Michael Dungstedt samt Stig Andersson.