Ge en gåva

Stötta IFK Göteborg med en gåva.

Till det ordinarie årsmötet 2017 mottog föreningen en motion som föreslog att den som önskade skulle kunna bidra med ett högre och valfritt belopp på medlemsavgiften.

Styrelsen tillstyrkte förslaget och gav den löpande verksamheten i uppdrag att ta fram ett förslag på hantering för den/de som, utöver den ordinarie medlemsavgiften, önskar skänka valfritt belopp till IFK Göteborg.

Önskar man bidra med ytterligare belopp till IFK Göteborg går det att använda vårt swishnummer 123 401 53 27. Märk betalningen: ”Gåva”.

Kontakta oss

Vid frågor, vänligen kontakta IFK Göteborg på medlem@ifkgoteborg.se eller ring 031-703 73 00, så hjälper vi dig.