Valberedningens nominering till ny styrelseledamot

Jonas Henriksson, 43 år, Regionchef.

Ett välkänt namn som inte kräver mycket presentation i sig. Från valberedningens menar vi att Jonas är ett utmärkt val utifrån sin sportsliga kompetens och erfarenhet från fotbollen. Hans kunskap sträcker sig allt från ungdomsfotbollen i akademin till eliten på Allsvensk nivå. Utöver detta har Jonas även god insikt i hur övriga delar av föreningen fungerar. I en förening som satsar på den egna ungdomsverksamheten kommer Jonas att vara en god ambassadör och länk mellan styrelse och alla aktiva.