Varför får bara åtta plats?

Vi har plats för många fler och vill få chansen att arrangera större smittsäkra evenemang.
Men hur kommer det sig egentligen att bara åtta biljettköpare får sitta på läktaren – men drygt 200 tillåts i arenans restauranger?

I senaste hemmamatchen var den officiella publiksiffran åtta. Samtliga var årskortsinnehavare som hade lottats fram. Samtidigt satt över 200 blåvita partners i Ullevis restauranger. Det har väckt frågor. Här vill vi ge svar på dem.

– Vi i IFK Göteborg tycker precis som många av våra supportrar att det är orimligt. Den enkla förklaringen är att vi under pandemin har helt olika regelverk för olika verksamheter, i detta fall idrottsevenemang kontra restauranger, säger Erica Berghagen, Marknads- och kommunikationschef hos IFK Göteborg.

Rasta driver restaurangerna på både Gamla Ullevi och Ullevi. För restauranger gäller särskilda restriktioner där max fyra personer tillåts sitta i ett och samma sällskap. Folkhälsomyndigheten och regeringen har inget särskilt regelverk för fotbollen och idrotten i stort utan klassar dessa som allmän sammankomst – där bara åtta personer får samlas.

– Rastas tillstånd att bedriva restaurangverksamhet sträcker sig även över en del av läktaren som då ska vara och är ”inramad”. Det innebär att denna yta inte räknas som läktare, säger Erica Berghagen.

Det är tillståndsmyndigheten som utfärdar evenemangstillstånd för själva fotbollsmatchen och eftersom den räknas som allmän sammankomst kan endast åtta personer – i detta fall biljettköpare – få tillåtelse att närvara.

– En viktig detalj i detta är att det i tillståndskravet tydligt står att vi inte heller får öppna upp restaurangen för biljettköpare eller årskortsinnehavare för att kringgå dessa regler. Vad vi däremot kan göra är att ge plats i restaurangerna till blåvita partners eller andra personer som vi kan visa är direkt knutna till vår organisation.

Tillsammans med övriga elitklubbar arbetar IFK Göteborg aktivt för att bearbeta politiker och andra makthavare för att läktarna ska öppnas för fler.

– Det är varken rättvist eller rimligt att idrotten ska särbehandlas negativt. Det är helt orimligt att bara åtta personer kan samlas på en stor utomhusarena med plats för 40 000 personer samtidigt som köpcenter eller din lilla lokala butik kan ta in betydligt fler inomhus. Vi hoppas också att genom att släppa in partners på våra restauranger ytterligare understryka det orimliga i restriktionerna.

Vår intresseorganisation Svensk Elitfotboll har tillsammans med oss elitklubbar tagit fram en detaljerad och hållbar öppningsplan som tar stor hänsyn till rådande smittläge i samhället.

– Det är viktigt att understryka att vi förstår det allvarliga läget, men få andra samhällsaktörer är så förberedda och har en så utarbetad plan utifrån rådande läge som elitfotbollen generellt och specifikt vi i IFK Göteborg. Drömmen är att vi får chansen att visa det, säger Erica Berghagen och fortsätter:

– Det enda positiva i allt detta är att vi faktiskt får tillåtelse att släppa in våra partners. Precis som många av våra andra supportrar har de valt att stå kvar under 2020 och även ingått nya avtal trots osäkerheten som råder. Det är intäkter på 25-30 miljoner för Blåvitt. Vi är väldigt tacksamma över den lojalitet som både partners och supportrar visar i dessa tider. Det finns en obalans i leveransen just nu, men som kollektiv får vi glädjas åt att möjligheten öppnas upp för fler blåvita att se våra matcher på plats. Även om det inte är rättvist i dagsläget. Vi kan bara hoppas att det arbete som läggs ner för att påvisa orimligheten bär frukt och att vi kan släppa in betydligt fler årskortsinnehavare än nuvarande åtta och även fler än 200 partners. Det skulle glädja oss alla.