IFK Göteborg avslutar samarbetet med Tobias Sana

Efter att ha gjort en helhetsbedömning avslutar IFK Göteborg samarbetet med Tobias Sana.
Han är fri att söka sig till en ny klubb.

Dagen efter incidenten i halvtid mot Kalmar FF höll IFK Göteborg ett första möte med Tobias Sana.
Där förklarades att Tobias agerande i halvtid bröt mot lagets och klubbens värdegrund om kamratligt och professionellt uppförande.
Av hänsyn till Tobias kommer vi inte att kommentera händelsen i mer detalj än så.

Den nämnda incidenten i omklädningsrummet blev den utlösande faktorn som ledde till att Tobias gavs ledigt av personliga skäl i första hand veckan ut.
Tobias ledighet har därefter förlängts i samband med de möten som har hållits löpande med honom och hans representanter.

IFK Göteborg har hanterat detta som ett personalärende men de lösningar som föreningen har presenterat har inte gett önskat resultat.

Vi konstaterar att det över tid har funnits ett missnöje från Tobias. IFK Göteborg har arbetat med honom under en längre tid för att komma till rätta med detta, men inte lyckats.

Tobias frånskriver sig ansvar i de bärande punkterna, både i närtid och i det långa perspektivet.
Det har hindrat en förändring av hans situation i laget och även möjligheterna att komma fram till en gemensam lösning framåt.

IFK Göteborg väljer av ovan skäl att bryta samarbetet med Tobias Sana.