Kallelse årsmöte 2024

Boka in 11 mars i kalendern.

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36
Datum: Måndag 11 mars klockan 18.00.
För de som föranmäler sig serveras kaffe, te och bulle från 17.00 när entréerna öppnar.

Sändning: Länk till sändning skickas ut via mejl under förmiddagen den 11 mars till samtliga medlemmar.
Anmälan till fysiskt deltagande: Görs via den blå knappen nedan.

Notera att medlemskort ska medtas och visas upp i entrén. Ditt digitala medlemskort finns i appen “Sportadmin medlemsapp”.
Observera att även legitimation måste medtas.

Sändning av årsmötet
Årsmötet kommer att sändas digitalt. Du kan se sändningen på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Alla medlemmar som har betalat sin medlemsavgift senast 10 mars kommer att få en länk till sändningen skickad till sig under förmiddagen den 11 mars.

Observera att det inte kommer att gå att rösta eller ställa frågor digitalt. Vid årsmötet 2021 fattades ett principbeslut om att IFK Göteborg i fortsättningen ska möjliggöra digitalt deltagande vid föreningens årsmöten. Om styrelsen bedömde att stadgeändring krävs så skulle en sådan föreslås. Styrelsen har utrett frågan och bedömer att det krävs en stadgeändring för att verkställa principbeslutet. Ärendet kommer att behandlas närmare i samband med att styrelsens svar på inkomna motioner presenteras.

Röstning på årsmötet
Tänk på att föreningens stadgar kräver att medlemsavgiften måste ha varit betalad två månader före årsmötet, det vill säga 11 januari, för att ha rösträtt på årsmötet.
Observera att det inte kommer att gå att rösta eller ställa frågor via sändningen.

Följa sändning av årsmötet
Alla medlemmar kommer att få en länk för att kunna se sändningen.
Länken till sändningen skickas via mejl under förmiddagen den 11 mars.

Anmäl dig gärna i förväg
Vi har många medlemmar i föreningen och för att underlätta för planeringen av årsmötet ser vi gärna att du anmäler dig i förväg. Detta för att underlätta för planering av lokal och beställning av fika. Klicka på den blå knappen för att anmäla dig.

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse, motioner och styrelsens svar på motioner publiceras en vecka innan årsmötet.

Har du frågor?
Vänligen kontakta oss på telefon 031-703 73 00 eller mejl medlem@ifkgoteborg.se.