tröja dummy

Rapport från styrelsemötet

Vid styrelsens möte 17 oktober diskuterades bland annat intäkter, spelartrupp och det kommande medlemsmötet. Här kommer en kort rapport.

  • För att få bättre fart på intäkterna har arbetet med att hitta nya sådana intensifierats och bland annat har gruppen med Mats Palmgren, Andreas Johansson, Mikael Kjellström och Magnus Dahlqvist utökats med ett par idésprutor till.
  • Precis som kommunicerats i media har IFK Göteborg förlängt med Erik Dahlin. Utöver det gav Mats Gren en lägesrapport när det gäller truppbygget inför 2018. Naturligtvis kan inga namn nämnas här, men klart är att Sportrådet jobbar för högtryck.
  • Mats Palmgren redogjorde för klubbchefsmötet där det bland annat diskuterades kring en IT-satsning från SEF och hur denna ska kunna generera intäkter till fotbollen.
  • Identitetsarbetet fortsätter med genomgångar inom organisationen. Dessa sker i mindre grupper.
  • 2021-planen skrider framåt med möten kring sport, struktur, organisation och ekonomi.
  • Inför det kommande medlemsmötet (5 december) beslöts att huvudpunkterna då ska vara sport, ekonomi och CSR.
  • I övrigt behandlades löpande ekonomi- och säkerhetsfrågor.