Frågor och svar från medlemsmötet

Det skickades in en del frågor både före och under mötet.
Här är en sammanfattning av de vanligaste frågorna – och svaren på dem.

Medlemsmötet livesändes på BlåvittPlay och frågorna skickades in till vår SLO. Sammanlagt tog vi emot frågor från runt 50 olika medlemmar, många med samma frågeställningar. Många av dessa besvarades redan under talarnas presentationer och en del upprepades också under frågestunden som avslutade det digitala mötet.

Ekonomi och övergripande frågor – svar från klubbdirektör Max Markusson

Hur står det till med klubbens ekonomi?
– Vi är väl förberedda för framtiden och vi har den ekonomiska situationen under kontroll tack vare de kraftfulla åtgärder som har vidtagits. Vi har bättre kontroll än någonsin tidigare. Men det är tuffa mål som vi jobbar stenhårt med.

Vad är den ekonomiska prognosen för 2020?
– De aktiva val vi har gjort gör att vi får en prognos som ger oss ett positivt eget kapital och att vi landar mellan fem och 15 miljoner kronor minus under 2020. Skälet till att det är ett så stort spann är bland annat för att vi väntar på besked gällande vilka bidrag och ekonomiska tillskott vi kan få ta del av från staten. Vi kunde ha nått nollresultat men vi har valt att inte sälja spelare till underpriser utan snarare stärka möjligheterna för att göra tillräckligt goda sportsliga resultat under 2020.

Vad är planen för 2021?
– Vi måste ta saker i rätt ordning: Först ska vi säkra kontraktet, sedan ska vi utvärdera 2020 och efter det blickar vi mot 2021. Det blir ännu en säsong med många osäkerhetsfaktorer.

Hur har personalstyrkan förändrats i år?
– Vi är numera sex färre anställda. Lönekostnaderna är som ett exempel i paritet med 2012. I kombination med saker som permitteringar, uppsägningar och besparingar är det viktigt att nämna att allt detta gör att vi får en minskad effekt. Som ett exempel kan nämnas kommunikationsavdelningen. Där hade vi fyra anställda när vi gick in i året. Nu är det bara två anställda där och båda de är permitterade. Det påverkar hur mycket vi kan göra och hur mycket vi kan och hinner kommunicera.

Har IFK Göteborg en stor organisation?
– Nej, inte i jämförelse med tidigare år – eller om man ser på många av våra konkurrenter. Jämfört med exempelvis AIK, Djurgården, Malmö och Norrköping har vi klart färre anställda.

Sporten – svar från sportchef Pontus Farnerud

Varför kommunicerar vi inte mer om skador?
– Det är ett önskemål från den sportsliga ledningen och spelarna. Vi vill värna om spelarnas integritet samtidigt som vi ser konkurrensfördelar gentemot motståndarna.

Varför är de två sista matchförberedande träningarna stängda för publik?
– Bland annat för att vi ser det som en konkurrensfördel gentemot motståndare som annars scoutar oss på plats. Dessutom vill vi inte att startelvan ska spridas före match.

Varför värvades ingen renodlad anfallare in som komplement till Robin Söder?
– Just där och då fanns inte pengarna för det. Innan han och några spelare till blev skadade såg vi inte heller behovet på samma sätt som efter att transferfönstret stängde.

Vad händer med Soccer Services och Ferran Sibila?
– Avtalet är ett år till med Soccer Services. Ferrans kontrakt går ut i år. Vi är positiva till samarbetet och diskussion kommer att tas efter säsongen. Ambitionen är att fortsätta.

Varför har vi värvat så många hemvändare?
– Det är en del av klubbens strategi att välkomna högkvalitativa spelare tillbaka. I år har det sammanfallit med flera på en gång.

Varför kommunicerades inte Tolinsson tidigare?
– Allt var inte klart därför kommunicerades inget tidigare.

Vad tycker den sportsliga ledningen om resultaten?
– Alla vet vilken situation vi befinner oss i. Det är inte tillräckligt bra att ligga där vi ligger i tabellen. Vi tar det på allvar. Vi har inte fått den utväxling vi hoppades på. Vi har inte presterat som vi har hoppats. Vi står inför en utmaning under de avslutande omgångarna och vi gör allt vi kan för att vända detta.

Damlaget – svar från styrelseledamot Marie Svensson

Kommer klubben att sända matcher själva?
– Det är ambitionen. Vi är inte rättighetsinnehavare men jobbar på det.

Varför rapporteras det inte ännu mer om laget?
– En del är önskemål från damlaget själva, att exempelvis inte lyfta enskilda individer på grund av deras unga ålder. Där kommunicerar vi på samma sätt med de jämnåriga pojkarna i akademin. Snittåldern är 16 år men förväntningarna är som på ett ”riktigt” seniorlag. Vi vill göra mer! En del handlar om resurser och att vår personal är permitterad.

Esport – svar från Marknad- och kommunikationschef Erica Berghagen

Varför satsar IFK Göteborg på esport?
– Det är en satsning för framtiden som består av två delar: Vi vill ha större möjligheter till att nå ut till unga människor och skapa intresse för klubben. Det ger oss också ytterligare en plattform för kommersiell utveckling som därigenom kan driva intäkter till klubbens kärnverksamhet.

Hur finansieras det?
– Det belastar inte IFK Göteborg Fotboll utan är helt självfinansierat genom partners. Det är pengar som annars inte hade gått till fotbollsföreningen.

Varför är esporten inte en egen förening?
– För att det drivs som ett projekt inom IFK Göteborg Fotboll i dagsläget.

Publikfrågan – svar från Marknad- och kommunikationschef Erica Berghagen

Varför släpper vi in 300 åskådare?
– För att ge så många som möjligt chansen att stötta oss på plats – och för att visa att vi klarar av att arrangera smittsäkra arrangemang.

Varför får alla årskortsinnehavare chansen men inte vissa andra?
– Vi har fått in många jättebra förslag från våra supportrar och vi har verkligen vägt alla alternativ. Detta känns mest rättvist och gör att vi på något sätt kan premiera våra årskortsinnehavare, som vi alltid försöker göra. Vi vet att hur vi än gör så blir inte alla nöjda, men vi vill göra något.