Ett historiskt beslut

Kamratgården är IFK Göteborgs igen.
Det beslutades på det extra årsmötet under torsdagen.

116 röstberättigade var på plats på Ullevi Lounge. Enhälligt röstade de för att IFK Göteborg ska köpa tillbaka Kamratgården.

Under kvällen hölls först ett medlemsmöte där ansvariga från verksamheten berättade hur arbetet flyter på.
Alltsammans direktsändes på BlåvittPlay. Några hundra medlemmar följde mötena digitalt.

Klubbdirektör Håkan Mild, ekonomichef Marcus Hermansson och sportchef Pontus Farnerud pratade om organisationen i stort, det ekonomiska läget och vår sportsliga satsning för 2021 – och framåt mot 2022.

Därefter följde det extra årsmötet. Där redogjordes för den ekonomiska kalkylen bakom förvärvet av Kamratgården. Några medlemmar på plats ställde frågor. Det följdes av omröstning.

Klockan var 18.38 när mötesdeltagarna enhälligt röstade för att IFK Göteborg ska köpa tillbaka Kamratgården.

– Ett historiskt beslut. Nu ska vi jobba vidare med detta och gå i mål med de praktiska delarna. Inom kort, när allt det formella är på plats, är Kamratgården vår på riktigt igen. Det känns fantastiskt, säger Håkan Mild.