IFK Göteborg vill köpa tillbaka Kamratgården

För sex år sedan sålde IFK Göteborg Kamratgården.
Nu vill föreningen köpa tillbaka sitt hem.
– Vi ser att detta kommer att stärka oss ekonomiskt, säger klubbdirektör Håkan Mild.

IFK Göteborg har under 2021 arbetat intensivt för att få fram en plan för genomförande och finansiering. Det formella beslutet kommer att fattas av IFK Göteborgs medlemmar och därför hålls ett extrainsatt årsmöte. Kallelse till det kommer att skickas ut.

– Vi vet att många vill det här. Det finns ett stort symbolvärde bland våra supportrar i att IFK Göteborg äger Kamratgården. Det är en identitetsfråga för oss blåvita, att Kamratgården är vår egen, säger Håkan Mild, klubbdirektör.

IFK Göteborgs ordförande Richard Berkling:

– Det känns oerhört fint att vi nu kan ge medlemmarna en möjlighet att besluta om återköpet på ett extra årsmöte. Att få samlas som medlemmar och ta ställning till ett beslut om att återföra Kamratgården i blåvit ägo visar kraften i det vi gör tillsammans som förening.

Kamratgården ägs sedan 2015 av Anno 1904 Fastigheter AB. Återköpet finansieras genom befintliga lån, genom nya lån kopplade till förvärvet och med egna medel. Om medlemmarna röstar enligt förslaget kommer IFK Göteborg att ta över ägandet av Anno 1904 Fastigheter AB.

– Vi har skapat ett positivt kassaflöde och stärkt vårt eget kapital. Det ger oss en möjlighet likviditetsmässigt att köpa tillbaka Kamratgården nu. Vi har jobbat målmedvetet för att detta ska bli något väldigt bra för IFK Göteborg, säger Håkan Mild.

Ekonomiskt får återköpet av Kamratgården en positiv effekt för IFK Göteborg.

– Det är ett känslomässigt positivt beslut att köpa tillbaka Kamratgården, men det är inte ett beslut som vi har fattat känslomässigt. Långsiktigt kommer detta att vara det bästa för klubbens ekonomi. Bland annat eftersom vi sänker driftskostnaderna och att ett eget ägande ger oss större möjligheter att utveckla Kamratgården och vår verksamhet utifrån våra behov, säger Håkan Mild.