Välbesökt medlemsmöte

220 medlemmar var anmälda, många av dem var på plats på Elite Parke Avenue och runt 323 personer följde medlemsmötet live på BlåvittPlay.
Här är en summering av kvällen.

Vår ordförande Richard Berkling inledde mötet med en genomgång av styrelsearbetet och styrelsens syn på hur verksamheten flyter på.

Därefter följde rapporter från verksamheten. Klubbdirektör Håkan Mild berättade bland annat om positiva siffror för vårt partnernätverk och vår publikrekrytering, men också om kravbilden på sporten.

– Det är ingen slump att vi har gått framåt ekonomiskt och i vår verksamhet på många olika sätt. Det finns ett stort kunnande, stor nyfikenhet och nytänk och vi vågar vara mer offensiva än defensiva. Det ger resultat, sa Håkan bland annat.

Ekonomichef Marcus Hermansson berättade att vi kommer att nå ett plusresultat på cirka tolv miljoner kronor.

Från styrelsen redovisade ledamoten Anders Almgren föreningens ställningstagande och arbete med att motverka införandet av VAR. Han redogjorde också för den utredning om hybridmöten som styrelsen fått i uppdrag av årsmötet att genomföra. Anders har agerat utredare tillsammans med Hans Rothenberg.

Utredningen föreslår bland annat att årsmöten som standard genomförs i hybridformat, alltså både fysiskt och digitalt. Detta under en prövoperiod på två år.
Inför årsmötet 2023 tar IFK Göteborgs styrelse ställning till underlaget och eventuell ytterligare information och diskussion. Därefter presenteras förslag till medlemmarna som beslutar om frågan på årsmötet.
Utredningen hittar du här.

Samtliga talare togs också upp på scenen och svarade på frågor från de drygt 200 medlemmarna på plats.