I samhället – hela stadens lag

När IFK Göteborg grundades 1904 hade vår stad omkring 130 000 invånare. I dag stormar vi mot 600 000. Men det är inte bara invånarantalet som förändrats. Dagens Göteborg har en helt annan demografi och andra förutsättningar – med stora utmaningar och enorma möjligheter.

En stor utmaning är att människor i Göteborg lever sina liv med vitt skilda villkor, och med stora olikheter i allt från hälsa till livschanser. Det är en betydande samhällsutmaning, och ställer stora krav på alla aktörer som säger sig vilja verka för hela staden.

Vi som är en kamratförening, med ett obrytbart band till staden, känner stort ansvar att bidra till ett mer jämlikt Göteborg. Med fotboll som verktyg söker vi hela tiden sätt att bryta barriärer för att öka känslan av delaktighet och trygghet samt förbättra hälsan hos stadens invånare. Genom långsiktigt återkommande insatser vill vi göra oss förtjänta av en lika stark ställning i alla delar av staden. För att vi tror att IFK Göteborg kan göra nytta för hela staden, och för att vi vet att hela staden kan göra nytta för IFK Göteborg.

Inom ramen för det vi kallar IFK Göteborg i Samhället bedriver vi följande verksamheter: