Foto: Fredrik Aremyr

Historiskt ögonblick på extra årsmötet

Det hade skrivits blåvit historia då årsmötesordföranden Hans Rothenberg var klar med sitt uppdrag. Från 2020 har IFK Göteborg ett damlag i seniorspel.

18 november 2019 skrevs ett nytt kapitel i IFK Göteborgs 115-åriga historia. Ett enhälligt extra årsmöte röstade igenom det förslag som styrelsen presenterade och som löd enligt följande:

Organisk tillväxt genom seriesystemet (det vill säga inte med en redan befintlig förening).

”Hållbart alternativ både ur ett föreningsperspektiv och särskilt utifrån ett riskperspektiv. Klubben befinner sig mitt i ett förändringsarbete som har en långsiktig målsättning och givet detta vore det oansvarigt att belasta organisationen med en så pass stor osäkerhet.

Att damlaget under en uppstartsfas (maximalt 2–3 år) ingår inom ramen för IFK Göteborg Fotboll för att därefter söka medlemskap i Alliansföreningen i egenskap av separat ideell förening i syfte att skapa bästa förutsättningar för framtiden.”

Dock med två tillägg från årsmötet, vilka båda röstades igenom.

1. Att en egen förening inom Alliansföreningen är genomförd och bildad senast 1 januari 2022.

2. Att nuvarande styrelse bildar en styrgrupp för att ta tillvarata det nystartade seniorlagets intressen och framtid.

Senast 24 november ska en anmälan till seriespel i division 4, där resan kommer att starta, vara inskickad för deltagande 2020. Inom en tidsaspekt om sju år är sedan förhoppningen och ambitionen att nå högsta divisionen.

Det extra årsmötet innehöll även ett fyllnadsval efter Kennet Anderssons utträde i styrelsen för att verka som sportchef. Ett enhälligt årsmöte gick på valberedningens förslag och röstade in Jonas Henriksson på den vakanta platsen.

Kvällen på Ullevi Lounge, där 191 röstberättigade fanns på plats startades med ett medlemsmöte.

Där berättade bland annat Kennet Andersson att 14 av de 28 spelare som använts under årets allsvenska spel har ett förflutet i IFK Göteborgs akademi.

Poya Asbaghi pratade om en säsong som med tanke på vad många trodde på olika vis varit över all förväntan, att den kanske enskilt största prestationen var hur det unga Blåvitt omfamnade bortamatchen mot svenska mästarna Djurgården och att det där och då kom en stark indikation på vad som var att vänta. Dessutom påpekade vår a-lagstränare:
– Vi är på rätt väg.

Jonas Olsson, akademiansvarig, förkunnande att den smala verksamhet som pågår på Prioritet Serneke Arena har ett syfte.
– Vi är väldigt smala och restriktiva med vilka spelare vi tar in. Det ska framförallt finnas ett intresse att orka träna och utvecklas. Totalt har vi idag 95 killar och 55 tjejer, vilket inte är i närheten sett till antalet om vi jämför med exempelvis Brommapojkarna.

Klubbdirektör Max Markusson och ekonomichef Marcus Hermansson avhandlade den ekonomiska situationen och ”Vår väg framåt”, som sammanfattades i ”Mål 2023”:
– Likviditet 10 procent av omsättning – lägst 12 miljoner kronor.
– Ej negativt resultat.
– Eget kapital lägst 25 miljoner kronor.

Dessutom att fokus är på fortsatt reducering av underskott.