Uppdatering avseende Tobias Sanas kontrakt med IFK Göteborg

IFK Göteborg och Tobias har ingått en ömsesidig överenskommelse innebärande att Tobias kontrakt med klubben har avslutats den 15 juli 2022 och att Tobias är fri att gå till en ny klubb.

Vi har under en tid haft en dialog i syfte att hitta en gemensam lösning på den situation som har varit och vi har nu landat i att gå skilda vägar.

Senare i år kommer IFK Göteborg, precis så som tidigare har kommunicerats, att ingravera Tobias namn på Kamratstenen.

IFK Göteborg tackar Tobias och önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär.