Matchtröja 2018 dummy tröja

Rapport från styrelsemötet 13 juni 2018

Nedan följer i korthet vad som föredrogs vid styrelsemötet 13 juni 2018.

Max Markusson har nu officiellt tillträtt som klubbdirektör. Han driver därmed den dagliga verksamheten.

Under mötet fastslogs att kommunikationsordningen gentemot media från och med nu är som följer:

  • Max Markusson – besvarar alla verksamhetsfrågor.
  • Mats Gren – besvarar alla frågor kring sporten.
  • Mats Engström – besvarar alla frågor som rör föreningen.

Arbetet med att skapa långsiktig ekonomisk balans i föreningen fortskrider och prioriteras.

I övrigt föredrogs rapporter om det rådande säkerhetsläget (gott), frågan om vi ska bilda ett fotbollslag för damer (arbetet fortskrider) samt arbetet med att öka publiktillströmningen till matcherna (många spännande idéer).