NyResurs gästar Gamla Ullevi

Organisationen NyResurs gästar ”IFK Göteborg i samhället” och Gamla Ullevi i samband med lördagens match mot Trelleborg.

Det här är NyResurs

”Vi är Marica Hall, projektledare för NyResurs och Alexander Sjöberg, projektmedarbetare och funktionär. NyResurs är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Vi matchar idrottsföreningars behov av ideella insatser genom att utbilda funktionärer med intresse för idrott och evenemang. Utbildningen vänder sig i första hand till personer med funktionsnedsättningar.”

Det här vill vi med vår verksamhet

”Att ge alla en aktiv och meningsfull fritid.
Att skapa nya möjligheter för varje individ att utvecklas.
Att erbjuda föreningslivet en ökad kvalité på sina evenemang.
Att genom inkludering minska avståndet och öka förståelsen för olikheter
Har du någon anhörig som har en funktionsnedsättning eller vill du själv bli en del av det här, anmäl er till våra utbildningar.
Genom att bli aktiv inom idrottsrörelsen så ökar deltagares möjligheter till ett utökat socialt nätverk och en aktiv fritid. Det är en faktor för en ökad livskvalité.”

Så här verkar vi

”NyResurs utbildar och handleder personer som är intresserade av idrott men som tidigare haft svårt att hitta en roll. Att ha en funktionsnedsättning kan i vissa fall göra det svårt att vara utövare av en sport. Då erbjuder NyResurs en väg in i idrottsrörelsen och på så sätt arbetar vi för en ökad integration. Vi fungerar även stöttande för idrottsföreningar i denna processen.”