Foto: Fredrik Aremyr

”Ett bra exempel på ett ansvarsfullt partnerskap”

Den andra courten i konceptet ”Planer för framtiden” är invigd. Och våra partner påtalar vikten av att bidra till att göra skillnad.
– Genom ett aktivt, lokalt samhällsengagemang vill vi bidra till utvecklingen av vårt närområde, Göteborg och Bohuslän, säger Louise Karlsson på Länsförsäkringar.

Efter Biskopsgården var det dags att inviga planen i Hammarkullen. Två av våra partners i projektet är Serneke och Länsförsäkringar, som efter öppningen framför följande:

Martin Renström, sponsoransvarig Serneke Group AB:
– Genom planer för framtiden förädlar vi vårt befintliga samarbete med IFK och skapar ett projekt med stor nytta för båda parter. IFK når ut i stadsdelar där man inte riktigt haft närvaro tidigare. Genom Sernekes expertis inom anläggning möjliggör vi projektet där resultatet bidrar till en mer meningsfull vardag för nästa generation. Samtidigt bygger vi stolthet internt och profilerar oss som den samhällsbyggare vi är. Projektet är ett bra exempel på ett modernt och ansvarsfullt partnerskap.

Vi vill skapa goda förutsättningar för fler barn och unga att lyckas i livet

Louise Karlsson, sponsoransvarig Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän:
– Vårt engagemang sträcker sig längre än till försäkringar, banktjänster och fastighetsförmedling. Genom ett aktivt, lokalt samhällsengagemang vill vi bidra till utvecklingen av vårt närområde, Göteborg och Bohuslän. Samma område som våra nuvarande och framtida kunder lever och verkar i. Vi vill skapa goda förutsättningar för fler barn och unga att lyckas i livet. Att öka deras chanser till ett innanförskap i samhället. För ju fler som växer upp som trygga och starka individer som tror på sig själva och framtiden, desto bättre för oss alla. Därför samarbetar vi med skolor, sociala företag och ideella organisationer för att tillsammans kunna göra skillnad.