Fotbollens samhällsinsatser uppmärksammas

IFK Göteborg är en av fyra klubbar vars samhällsinsatser har detaljstuderats i den nya rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn”.
Studien är framtagen av bland andra Sveriges ledande nationalekonom Ingvar Nilsson på uppdrag av Svensk Elitfotboll och den visar att kommuner vinner stort på elitfotbollens hållbarhetsarbete vid sidan av planen.

Om varje klubb i allsvenskan och superettan, via sina samhällsengagemang, får in tre unga människor på arbetsmarknaden vardera uppgår det ekonomiska värdet till 57 miljoner kronor i samhällsbesparingar – årligen. Det framgår av rapporten ”Fotbollsplanen mitt byn”, som offentliggörs under måndagen.

– Bara den samhällsekonomiska effekten från elitklubbarnas engagemang i arbetsmarknadsfrågor uppgår till 1,2 miljarder kronor enligt våra beräkningar. Vi har dessutom vidtagit en rejäl försiktighetsprincip i vår kalkyl, säger Ingvar Nilsson, nationalekonom.

I rapporten har Ingvar Nilsson tillsammans med Eva Nilsson Lundmark och Jesse Kemppinen gått igenom IFK Göteborgs, IF Elfsborgs, Hammarby Fotbolls och Malmö FF:s hållbarhetsarbeten i detalj för att ta reda på elitfotbollens reella samhällseffekter.

Enligt studien uppgår kommunernas besparing till 247 miljoner kronor. Vinsterna ligger dels i minskade försörjningskostnader och är dels kopplade till andra insatser för målgruppen.

– Fotbollen inkluderar människor i samhället på ett sätt som många andra inte klarar av. Samtidigt saknas ett gemensamt rapporteringssystem för elitklubbarnas samhällsinsatser och ett första steg i att ta fram ett sådant system är rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn”, säger Beatrice Clarke, ansvarig för samhällsnytta och samhällsengagemang på Svensk Elitfotboll.

IFK Göteborg är en av de 32 klubbar inom Svensk Elitfotboll (allsvenskan och superettan) som varje år genomför ett stort antal insatser av samhällspåverkande natur. Initiativen är omfattande och spänner över fler olika områden men berör främst frågor inom integration, sysselsättning och hälsa.

En av IFK Göteborgs många olika satsningar i ”IFK i Samhället” är Cruyff Court, vilket handlar om att på ett medvetet sätt föra in fotbollen i ungas liv i utsatta områden. Det högre syftet med denna insats är att få unga att prioritera skolan och således klara av skolgången för att på sikt komma in i arbetslivet. Det långsiktiga samhällsekonomiska värdet av denna insats uppgår till 34,6 miljoner kronor – där kommunvinsten uppgår till 10,2 miljoner kronor.

– Den nya rapporten visar oss svart på vitt att det som fotbollsklubbarna gör verkligen är av stort värde för kommunerna. Det är positivt att både IFK Göteborgs arbete och våra kollegors arbete i de andra klubbarna uppmärksammas. Vi vill vara en god kraft som är med och påverkar vårt närsamhälle i en positiv riktning. Vi har ett bra samarbete med Göteborgs Stad och detta blir ytterligare ett verktyg att ha med oss när vi utvecklar våra satsningar framöver, säger Elisabeth Anderton, hållbarhets- och CSR-ansvarig i IFK Göteborg.