Matchtröja 2018 dummy tröja

Beträffande frågor från medlemsmötet

Efter medlemsmötet tidigare i veckan har vi mottagit flera frågor rörande det externa kapitalet, krediter samt eventuella lån. Det har även spekulerats i media kring detta och därför vill IFK Göteborg gå ut med förtydligande information kring det hela.

IFK Göteborg vill vara tydliga med att varken det externa kapitalet eller krediten är att ses som ett lån i ordets vanliga bemärkelse. Att en organisation eller ett företag har en kredit är inte alls ovanligt – snarare så rekommenderas det att cirka 10-15 procent av omsättningen finns tillgänglig i det fall verksamheten har osäkra intäktsflöden i både tid och omfattning.

Avseende det externa kapitalet så har frågan belysts under tidigare medlemsmöten och styrelsen valde att kommunicera detta när allt var på plats – vilket skedde i onsdags. Villkoren för detta samarbetsavtal är ytterst förmånliga för IFK Göteborg och helheten grundas i ett antal personers välvilja till klubben.

Ambitionen är att ge föreningen bättre förutsättningar för att agera på transfermarknaden under en tid av relativt ansträngd ekonomi. Risken i detta avtal ligger helt hos investerarna och den eventuella utdelningen är tydligt begränsad i både tid och omfattning, vilket alla parter är väl införstådda med.

IFK Göteborg är nöjda med att kunna bedriva affärsmässiga förhandlingar med intressenter som har som vilja och ambition att stödja klubben i en utmanande tid. Vi försöker ständigt hitta nya vägar och möjligheter för personer eller företag som vill ge IFK Göteborg bättre förutsättningar i framtiden.