Hörnflagga IFK Göteborg Flagga

Valberedningens förslag till styrelse för 2019

Valberedningens arbete med nomineringar till IFK Göteborgs styrelse 2019 är avslutat. Nedan följer deras förslag.

– Vi har under höst och vinter fört samtal med samtliga styrelsemedlemmar och andra funktioner i anslutning till styrelsearbetet och vår uppfattning är att styrelsen arbetar engagerat och målmedvetet samt har fått ihop gruppen på ett bra sätt. Dessutom finns en bred och relevant kompetens inom styrelsen, säger Joakim Brinkenberg, ordförande i valberedningen.

Två styrelsemedlemmar har aviserat till valberedningen att de lämnar styrelsen. Dessa är Mats Ahdrian, som under året varit vice ordförande samt Jakob Andreasson, som haft rollen som kassör.

De personer som står inför omval är Kenneth Andersson, Anna Axvi och Anders Ovdahl. Valberedningens förslag är att nominera samtliga för omval på två år.

Styrelseordförande väljs varje år och för omval föreslås Mats Engström.

Joakim Brinkenberg:
– Sammantaget är vårt förslag grundat på att behålla så stor kontinuitet i IFK Göteborgs styrelse, som möjligt. Denna syn har också stämts av med ordförande Mats Engström.

Valberedningens förslag innebär en styrelse med åtta personer, samt ett ansvar för att styrelsen själva konstituerar sig (fördelar ansvarsområden mellan sig), vilket följer föreningens stadgar.