Medlemsmöte i oktober

I slutet av oktober blir det medlemsmöte. Vi inväntar fortfarande besked från Folkhälsomyndigheten för att kunna spika formerna.

Varje år hålls extra informationsmöte för medlemmar. Under detta annorlunda år har vi valt att invänta besked från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för allmänna sammankomster innan vi bestämmer exakt hur och var nästa möte ska hållas. I dagsläget finns en begränsning på 50 personer för sådana sammankomster.

Vi återkommer med kallelse med information om exakt datum och plats så snart vi fått besked.