Hot mot medarbetare

I helgen utsattes en av våra tjänstepersoner för hot och skadegörelse vid sin bostad.
Brotten har polisanmälts och alla i IFK Göteborg tar kraftigt avstånd från de oacceptabla handlingar som vår kollega har utsatts för.
I linje med våra rutiner har åtgärder vidtagits för att både stärka säkerheten och samtidigt ge det stöd som finns tillgängligt för den utsatta personen och dennes familj.

De hot och den skadegörelse som vår kollega har utsatts för går emot allt som IFK Göteborg står för.

Våra spelare, ledare, övriga anställda och styrelse tar kraftigt avstånd från handlingarna.

Budskapen som har lämnats på platsen gör det tydligt att dessa har direkt koppling till den manifestation för allas lika värde som IFK Göteborg gjorde i fredags.

IFK Göteborg är en förening som står för kamratskap. En kamrat accepterar olikheter. Vi samlas kring det som förenar oss.

Vi kommer att fortsätta ta ställning för ett samhälle där alla har rätt att vara sig själva och där alla människor är lika mycket värda.

Med hänsyn till den pågående brottsutredningen kommer IFK Göteborg inte att kommentera detta ytterligare.