IFK Göteborg och villkorsfrågan

IFK Göteborg tar tydligt avstånd från vissa av de villkorstyper som polisen nu använder mot svenska elitfotbollsföreningar.
IFK Göteborg uppmanar också polisen att omgående upphöra med tillämpningen av nuvarande villkorsstrategi, till dess att parterna enats om en ny arbetsmodell för samverkan.

IFK Göteborg har noga bevakat frågan om den så kallade villkorstrappan sedan den åter aktualiserades i somras.
IFK Göteborgs hållning är att alla metoder som används i säkerhetsarbetet runt svensk fotboll ska vara effektiva och stödjas av etablerad kunskap. De ska vara proportionerliga och riktade mot individer som begår brott eller stör ordningen, snarare än mot hela kollektiv. Så är inte fallet med flera av polisens villkorstyper.

Vi värnar om den goda dialog vi har med polisen i Göteborg, men vi agerar samtidigt solidariskt tillsammans med övriga föreningar inom Svensk Elitfotboll för att få polisen att förändra sin villkorstillämpning.
Det är av avgörande vikt för både IFK Göteborg och svensk fotboll i stort, att polisen och aktörerna runt svensk fotboll kan hitta tillbaka till en hållbar samverkan. Arbetet för att göra det pågår på nationell nivå, men vår bedömning är att nuvarande villkorstillämpning hotar processen.

Eftersom frågan nu aktualiserats på allvar igen och vi därtill har ett enhälligt årsmötesbeslut om att agera i den, vill IFK Göteborg tydliggöra vår ståndpunkt:

IFK Göteborg uppmanar polisen att omgående upphöra med tillämpningen av nuvarande villkorsstrategi, för att ge parterna runt svensk fotboll en möjlighet att enas om en ny arbetsmodell för samverkan. Vi står därmed solidariskt bakom den linje som drivs genom Svensk Elitfotboll.

IFK Göteborg vill samtidigt betona att vi har en mycket god samverkan med polisen i Göteborg. Polisen i Region Väst har sedan frågan väcktes våren 2019 – med få undantag – undvikit att tillämpa de mest omdebatterade villkorstyperna. De har istället värnat om en fungerande samverkan med fotbollen och evidensbaserade arbetsmetoder. Hållningen förtjänar uppmärksamhet, inte minst från polisens egen nationella ledning.

IFK GÖTEBORG

 

Bakgrund
Villkorskonflikten mellan polisen och svensk fotboll
2019 lanserade polisen en ny strategi för villkorsgivning. Frågan kretsade kring de villkor som polisen ställer på föreningar, för att dessa ska få arrangera matcher med publik. Exempel var kraftiga kapacitetsreduceringar på främst klackläktare, förbud mot flaggor och större tygstycken inne på arenorna och mycket närgången visitation av arenabesökare. Strategin fick i debatten namnet ”Villkorstrappan” och den kritiserades hårt bland annat för att vara ineffektiv, försämra ordningsläget och sakna förankring i aktuell evidens.
Under pandemin flyttades fokus från frågan, men sedan restriktionerna börjat dras tillbaka har villkor av samma typ som skapade konflikten 2019 åter börjat användas. Under sommaren 2021 har framför allt AIK drabbats av kapacitetsneddragningar och i veckan fick IK Sirius ett förbud mot flaggor och banderoller i sin match mot IFK Norrköping.