Rapport från styrelsemötet

I tisdags hölls ett styrelsemöte.
Här är en sammanfattning därifrån.

Ordförande Richard Berkling öppnade mötet och gav sedan ordet till klubbdirektör Håkan Mild. Håkan rapporterade från verksamheten och om uppstarten av allsvenskan, hemmapremiären och läget i A-lag Herr.

Akademiansvarig Jonas Olsson berättade om visionerna för akademin, A-lag Dam och framtiden på Prioritet Serneke Arena.

Ekonomichef Marcus Hermansson rapporterade om första kvartalet och utmaningarna framåt med uteblivna publikintäkter på grund av Covid-19. Håkan och Marcus ser också över löpande kostnader och besparingar på Kamratgården. En medarbetarenkät som gjordes hösten 2020 presenterades för styrelsen.

Cecilia Andersson redogjorde för läget runt supporterleden, kommande aktiviteter för ökad samverkan samt pågående diskussioner gällande villkorstrappan.

Vi fattade beslut om att ändra i verksamhetsplanen gällande hållbarhet endast i de kommunikativa och kommersiella delarna av verksamheten. Hållbarhetsperspektiven ska alltid genomsyra alla delar av föreningen.

Vi satte datum för nästa medlemsmöte och det kommer ske digitalt den 17 juni.
Nästa styrelsemöte är den 16 juni.