Planket kommer att rivas

Sedan en tid tillbaka har IFK Göteborg tillsammans med Örgryte IS, Gais och Got Event utrett olika handlingsalternativ för en långsiktig lösning kring ”planket” på Gamla Ullevis norra kortsidesläktare.

Ingen part har varit nöjd med nuvarande situation och efter att ha beaktat inspel från klubbarna och från fastighetsägaren Higab planeras rivning av planket efter innevarande säsong.

Lösningen kommer inte att påverka kapaciteten för ståplatsläktaren på kort sikt. Målet är att nå en hållbar och fungerande långsiktig lösning som alla parter är nöjda med.

– Vi har haft en dialog med bred samsyn under lång tid. Det har varit lösningsfokuserade och positiva samtal med Gais, Öis och de kommunala bolagen som äger och driver Gamla Ullevi. Vi från IFK Göteborgs håll ser positivt på att vi tillsammans har nått detta delmål, säger IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild.

Grundproblematiken, att arenan kommer i gungning av publikens hoppande, finns kvar. Därför kommer också publikbegränsningarna att vara kvar vid säsongsstart 2023. Under säsongen planerar Got Event att i samarbete med de tre klubbarna, Higab och konsulter att genomföra tester för att hitta en lösning som minimerar problemen. Testerna kommer att utvärderas för beslut om nödvändiga åtgärder.

Tidplan
1. Fortsatt planering för rivning av planket efter säsongen 2022. Publikbegränsningarna blir dock kvar vid säsongsstart 2023.
2. Därefter kommer vi att genomföra tester med omfördelning av publik / mätningar med samtliga dämpare i funktion, för att se hur vibrationerna kan minskas – teststart under våren 2023.
3. Beroende på hur testerna utfaller kan omfördelning av publik komma att behövas – det innebär potentiellt minskningar / ökningar av kapacitet på olika sektioner.
4. Dialog med föreningarna fortsätter löpande.

Fakta
Bakgrund
Gamla Ullevi har haft återkommande problem med vibrationer som stör kringboende vid vissa evenemang sedan arenan
invigdes 2009.
Miljöförvaltningen satte då upp ett antal krav som vi måste förhålla oss till, med möjliga konsekvenser för verksamheten om kraven inte beaktas. För att komma till rätta med problemen installerade fastighetsägaren Higab vibrationsdämpare som tog bort större delen av vibrationseffekten. Tyvärr räckte inte denna åtgärd hela vägen då vibrationerna främst uppstod när supportrarna hoppade i takt. Därför minskades publikantalet på en del av ståplatssektionen för att sänka vibrationerna så att kraven från miljöförvaltningen uppfylls. Minskningen av de 600 platserna på ståplatsläktaren kompenserades dock genom att öka sittplatserna på de övre långsidorna.