Vi arbetar vidare med villkorsfrågan

Villkorsfrågan är omdebatterad och något som både påverkar oss och rör upp känslor.
IFK Göteborg arbetar aktivt med en tydlig strategi för att påverka frågan i en hållbar och positiv riktning.

Efter årsmötesbeslut har våra medlemmar röstat igenom att IFK Göteborg ska arbeta utifrån vissa punkter. Det innebär:

– Att IFK Göteborg verkar för att få polisen på nationell och regional nivå att återupprätta dialogen med arrangören (klubben) och supportrar för att gemensamt skapa säkra arrangemang
– Att IFK Göteborg verkar för att avskaffa polisens villkorsstrategi, den så kallade villkorstrappan, i dess nuvarande form
– Att IFK Göteborg verkar för att strategiska beslut som rör säkerheten på elitfotbollens matcharrangemang fattas av SvFF, SEF/EFD samt SFSU tillsammans med polismyndigheten.

Här kommer därför en rapport om vad vi har gjort under 2021 och hur vi arbetar vidare med frågan.

Dialog på nationell nivå – SEF för vår talan
Vi anser att frågan ska drivas enhetligt och på nationell nivå. Där driver SEF frågan och vi står solidariskt bakom SEF och övriga klubbars linje. Det gör vi bland annat genom olika dialoger och möten med föreningarna. IFK Göteborg är en aktiv part i diskussionerna.

Dialog på lokal nivå – Säk, SLO, KD
Lokalt har vi en bra dialog och samverkar med polismyndigheten i Göteborg. De som främst har dialog med poliser på olika nivåer är vår säkerhetschef, vår klubbdirektör och vår SLO. Under året har vi fått rimliga villkor att arbeta med och vi har undvikit de mest omdebatterade villkorstyperna som vissa andra föreningar har drabbats av.

Möte med supportrar kring villkorsfrågan under året
Vi har väldigt många och engagerade supportrar runt föreningen och motionen som röstades igenom var undertecknad av ett flertal medlemmar. Under 2021 har vi haft möte med olika supportrar för att diskutera villkorsfrågan och hur vi arbetar med frågan.

Möte med politiker
Under hösten träffade vi riksdagsledamoten Anna Wallentheim (S). Hon har nyligen tagit plats i justitieutskottet och arbetar med idrottsfrågor. Det var ett bra möte där vi gav vår bild av läget och hur vi ser på problematiken som finns idag. Vi var även tydliga med rekommendationer på hur man bör arbeta för att lösa den mest akuta konflikten.

Text om läget under året
I slutet av september gick vi ut med en tydlig text om villkorsfrågan. Där delade vi vår syn på det aktuella läget både nationellt och lokalt.