Matchtröja 2018 dummy tröja

Yttrande gällande riksombudets anmälan

IFK Göteborg valde att inte överklaga Disciplinnämndens beslut i tävlingsärendet om att tilldöma GAIS vinsten med 3-0 i cupmatchen på Bravida Arena. Däremot inte att acceptera den anmälan som Svenska Fotbollsförbundets riksombud Henrik Engvall lämnade in förra veckan. Nedan följer bifogat vårt yttrande samt en kommentar av Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist.

Måndag 25 februari avbröts cupmatchen och derbyt mellan IFK Göteborg och GAIS sedan ett stort antal raketer från den blåvita klackläktaren fyrats av mot planen. IFK Göteborgs önskemål var efteråt att spela klart matchen vid ett annat tillfälle. Ärendet, som gick till Disciplinnämnden i Svenska Fotbollförbundet, slutade dock med att matchen inte skulle återupptas och att GAIS tilldömdes segern med 3-0. Ett beslut som IFK Göteborg respekterade och ställde sig bakom.

Däremot kan vi inte acceptera den anmälan som gjorts och som gör gällande att vi i egenskap av arrangör har agerat oaktsamt och därmed är ansvarig för ordningsstörningen och därmed följaktligen ska straffas ytterligare.

Bifogat finns vårt yttrande i frågan.

Här följer även hur SEF (Svensk Elitfotboll), genom sin generalsekreterare Mats Enquist, ser på ärendet:

”Samverkan mellan klubbar och supportrar skapar en fantastisk stämning som är ett föredöme i Europa. Tyvärr kommer då och då evenemang med händelser som skadar både fotbollen och våra supportrar. Den avbrutna matchen i Svenska Cupen mellan IFK Göteborg och GAIS är ett sådant exempel.

Via SvFF utvärderas ständigt klubbarnas arbete, oavsett om störningar inträffat. Om en klubb inte har levt upp till den kvalitet och nivå den skall ansvara för vid arrangemanget kan klubben bestraffas för den underlåtelsen. Men, enbart för det, annars skall klubben frias och ambitionen att bestraffa någon skall enbart riktas mot den eller de som vållat störningen. Kollektiva straff, indirekta bestraffningar för andras brott och svepande fördömanden har prövats tidigare och befunnits verkningslösa.

Det som hände är alltså inte fotbollens fel, inte klubbarnas, polisens eller ”alla supportrarnas” fel. Felet ligger hos de individer som valde att skjuta rakettårtor och kasta s k bangers in på plan.”