Bokslutskommuniké 2019

IFK Göteborg Fotboll redovisar en vinst på 11,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019. Här är nyckeltalen för klubbens ekonomi det gångna året.

I resultatet om 11,7 miljoner kronor ingår en avsättning om 0,9 miljoner kronor till IFK-fonden och en avsättning för återbetalning till IFK GBG Transferintressenter AB om 7,9 miljoner kronor, det vill säga ett resultat före avsättningar om 20,5 miljoner kronor.

Jämfört med året före blev 2019 på många sätt ett positivt år för IFK Göteborg – både på planen och i räkenskaperna.

I enlighet med plan sänktes driftunderskottet för räkenskapsåret 2019 (24,2 miljoner kronor 2019 jämfört med 33,5 miljoner kronor 2018). Den procentuella förändringen av driftunderskottet är en förbättring med 27,8 procent.

Efter flera lyckade spelarförsäljningar i kombination med investeringar i spelartruppen redovisar IFK Göteborg Fotboll ett transferöverskott på 39,9 miljoner kronor.

– Vi är på en resa och under 2019 tog vi stora kliv på många olika plan. Vi nöjer oss inte med detta utan siktar ännu högre för 2020. Medlemmarna och supportrarna är viktiga för detta. Vi upplever ett stort stöd för den väg som klubben har valt. Det gäller både för arbetet som sker på Kamratgården och det som spelarna och ledarna utför på träningsplanen och i match, säger ordföranden Mats Engström och fortsätter:

– Vi jobbar målmedvetet med den plan som det beslutades om förra året. Det är positivt att vi sänker driftsunderskottet med nästan 28 procent i förhållande till 2018 och att vi har stärkt vårt eget kapital. Samtidigt arbetar vi med en stor kostnadsmedvetenhet och fortsätter att effektivisera vår organisation och våra arbetsprocesser. Avseende den positiva publiktillströmningen till våra hemmamatcher är det givetvis glädjande att konstatera att det även resulterade i ökade intäkter vilket balanserar budgeten positivt med tanke på att försäljning av årskort inte riktigt nådde de förväntade nivåerna.

Ekonomisk sammanfattning 2019 för IFK Göteborg Fotboll (2018 inom parentes)
  • Nettoomsättning: 138,5 MSEK (127,7)
  • Vinst vid försäljning av spelare: 39,9 MSEK (37,7)
  • Driftsunderskott: 24,2 MSEK (33,5)
  • Resultat efter skatt: 11,7 MSEK (1,3)
  • Eget kapital 2019-12-31: 22,6 MSEK (9,9)

Måndag 9 mars, 18.00, Burgården, avhåller IFK Göteborg Fotboll ordinarie årsmöte.

Nedan följer Verksamhetsberättelse samt ett antal andra länkar:

För att öppna filer i pdf-format krävs Acrobat Reader som du kan ladda ner kostnadsfritt här.